วันนี้ทาง Dooreview.com อยากนำเสนอสิ่งดีๆ เกี่ยวกับเกษตรกรเลี้ยงโค โดยมีอาชีพหลักรับราชการ และมีอาชีพเสริมเลี้ยงโคสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

คุณจตุรงค์  เมินดี อยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ 3 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เล่าที่มาที่ไปว่า เริ่มจากคุณพ่อเป็นเกษตรกรทำนาทำไร่ เลี้ยงโคอยู่แล้ว จึงคิดหาช่องทางเพื่อเป็นการต่อยอด โดยซื้อเข้าลองมาเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์ จนกลายเป็นอาชีพเสริมในปัจจุบัน

 

สำหรับกระบวนการก่อนที่จะมาเริ่มทำอาชีพเลี้ยงโค คุณจตุรงค์ เล่าว่า การเลี้ยงโคของตนเองนั้นก็มีการรับซื้อมาบ้างและเพาะพันธุ์บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็จะเน้นไปในทางการพัฒนาสายพันธุ์มากกว่า เพื่อให้ได้เนื้อโคที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ และเลี้ยงโคหลากหลายสายพันพธุ์เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง ตอนนี้มีพื้นเมือง ลูกผสมชาโรเลส์ แองกัส

 

วิธีการเลี้ยงโคนั้นก็เริ่มตั้งแต่เช้าปล่อยให้โคออกไปกินหญ้าที่แปลงหญ้าแล้วพอช่วงตกเย็นก็กลับมาให้น้ำ อาจจะมีฟางให้กินหรือจะบดหญ้าให้กิน จนกว่าจะได้อายุของโคที่สามารถผสมเทียมได้ เนื่องจากโคเป็นสัตว์ที่กินง่าย โตไว และไม่ค่อยมีปัญหาตามมา เพียงแต่ว่าในช่วงของการเลี้ยงนั้นอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องอาหารการกินเพื่อให้โคได้กินอย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญคือต้องมีแหล่งอาหารที่เพียงพอ แต่ในปัจจุบันนี้นอกจากจะต้องคำนึงเรื่องอาหารการกินที่ต้องเพียงพอแล้วยังต้องคิดถึงเรื่องการเลี้ยงอย่างไรให้ประหยัดต้นทุนได้มากที่สุด

 

คุณจตุรงค์ เล่าว่า การเลี้ยงโคแบบประหยัดต้นทุนของตนเองนั้นเริ่มจากปลูกหญ้าเอง อีกทั้งยังเป็นแปลงหญ้าธรรมชาติ เมื่อถึงเวลาก็ไล่ให้โคออกไปกินโดยที่ไม่ต้องไปซื้ออาหารจากที่อื่น เพียงแค่นี้ก็สามารถประหยัดต้นทุนได้มากมาย เพราะอาหารหลักของวัวส่วนใหญ่นั้นคือหญ้า

นอกจากเลี้ยงโคแล้ว คุณจตุรงค์ ยังได้ทำ “เกษตรผสมผสาน” เป็นงานเกษตรที่ทำตังแต่ 2 กิจกรรม ขึ้นไป มีการวางแผนการผลิต ใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิต ความเสี่ยงก็ลดลงในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวนเกตษรผสมผสานจึงเป็นทางเลือกในการยกระดับรายได้เพื่อนำไปสู่การดำรงชีพที่มั่นคง

ปลูกข้าว

ปลูกมะพร้าว

ปลูกข้าวโพด

 

 

ที่ตั้ง : 70 หมู่ 3 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 095-7526564 (คุณหน่ำ)
Facebook : Jaturong Merndee

 

dooreview.com
anupap150332@gmail.com