หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก เปลี่ยนอนาคต

ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอีกขั้น กระแสการพัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนี้เริ่มได้เห็น หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ ได้แทรกซึมและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ด้วยการประยุกต์ใช้ให้ตอบโจทย์มนุษย์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น การใช้งานในครัวเรือน การแพทย์ การบริการ การพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัย ด้านความมั่นคง รวมไปถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยในงานเสวนาหัวข้อ “บุคลากรหุ่นยนต์ คนแห่งอนาคต” เพื่อเปิดตัวหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของพีไอเอ็ม (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ได้มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม 7 หุ่นยนต์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบแห่งโลกอนาคต เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดระดับนานาชาติ

 

1.หุ่นยนต์เจียวไข่
ต่อไปเรื่องเจียวไข่ ปล่อยเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์เจียวไข่ นวัตกรรมหุ่นยนต์อ านวยความสะดวกการใช้ชีวิตประจำวันที่สามารถผสมและทอดไข่เจียวได้เสร็จภายใน5นาที จากบริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จ ากัด หนึ่งในบริษัทกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP)ที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกพ่อบ้านแม่บ้านให้ไม่ต้องเสียเวลากับการเข้าครัวเพื่อทอดไข่เจียว ขจัดปัญหาทอดไข่แล้วน้ ามันกระเด็น ฯลฯ
2.หุ่นยนต์ชงกาแฟ
อีกหน่อยบาริสต้า อาจจะถูกแย่งงานท า เพราะเจ้าหุ่นยนต์แขนกลอัจฉริยะที่สามารถป้อนโปรแกรมเพื่อให้เป็นบาริสต้า ผู้ช่วยในการชงกาแฟแบบอัตโนมัติตัวนี้ ซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวมีชื่อว่าYuMiเป็นของบริษัท เอบีบีกรุ๊ป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดิมทีเป็นหุ่นยนต์แขนกลที่ออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถท างานร่วมกับมนุษย์ได้โดยไม่เป็นอันตราย มีความแม่นย าและคล่องแคล่วสูง ซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถป้อนโปรแกรมให้ท างานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น แก้โจทย์เกมส์รูบริค พับกระดาษ และอื่นๆ อีกมากมาย
3.หุ่นยนต์บริกร
ผลงานหุ่นยนต์“เลี่ยงเลี่ยง”จากบริษัท เซียซัน (SIASUN)ผู้ผลิตหุ่นยนต์อันดับหนึ่งของจีนที่สามารถบังคับทิศทางเดินได้อย่างอิสระ สามารถเสิร์ฟอาหาร แจกโบชัวร์ กล่าวต้อนรับ ให้ข้อมูลโปรโมชั่น และแสดงสีหน้าในรูปแบบดิจิทัล ที่ล้วนเป็นการสร้างสีสันและเพิ่มอรรถรสในการบริการได้อย่างดี
4.หุ่นยนต์จำลองมนุษย์
อยากให้รู้จักกัน หุ่นยนต์จ าลองมนุษย์หรือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ นามว่า“นาโอะ” (NAO)ที่พัฒนาโดยบริษัทAldebaran Roboticsจากประเทศฝรั่งเศส หุ่นยนต์จ าลองมนุษย์นี้มีขนาดเล็ก สูง58เซนติเมตร และหนัก5กิโลกรัมสามารถจำคำพูด จำภาพ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายประเภททั้งการเป็นพนักงานต้อนรับ การนำเสนอโปรโมชั่น การตอบค าถามลูกค้าเกี่ยวกับบริการต่างๆ การเต้นประกอบเพื่อสร้างความบันเทิงรวมไปถึงการต่อสู้เพื่อความบันเทิง ฯลฯ
5.หุ่นยนต์มีตา
นวัตกรรมหุ่นยนต์จัดวางชิ้นส่วนแบบถูกต้อง แม่นยำตามตำแหน่งจากบริษัทออมรอนอีเลคทรอนิคส์จำกัดซึ่งเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดวางชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือบรรจุภัณฑ์ (Packaging)ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
6.หุ่นยนต์คิวซี
ผลงานหุ่นยนต์ตรวจสอบคุณภาพจากบริษัท ออมรอนอีเลคทรอนิคส์ จ ากัด ซึ่งสามารถตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กด้วยกล้องคุณภาพสูง ที่พร้อมแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมประเมินผล ใน 2รูปแบบ คือ คุณภาพดี (OK)และคุณภาพไม่ดี (NG: Not Good)โดยในกรณีที่ตรวจพบสินค้าไม่ได้คุณภาพระบบจะระบุจุดที่พบความผิดปกติได้ในทันทีและแม่นยำ
7.หุ่นยนต์เลโก้เพื่อการศึกษา
นวัตกรรมหุ่นยนต์TETRIXจาก บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาจากชิ้นส่วนอะลูมิเนียมที่มาพร้อมกับมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อน และอุปกรณ์ควบคุมทิศทาง/ความเร็ว (HiTechnic ServoController)เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่และท าภารกิจที่ต้องการได้ส าเร็จ อาทิ การเคลื่อนที่เก็บสิ่งของหรือวัตถุต่างๆเป็นต้น หุ่นยนต์ดังกล่าวถูกออกแบบมาด้วยระบบที่เหมือนหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ทุกประการ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาระบบการขับเคลื่อน และการควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์

ที่มาจาก : ww.smethailandclub.com
dooreview
worachon2556@gmail.com