บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ ผู้นำ Offline-to-Online (“O2O”) Solutions รายแรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทยฉลองครบรอบ 20 ปี ด้วยการประกาศวิสัยทัศน์เป็น “Pioneering Solutions for Tomorrow” พร้อมขยายจากธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน เข้าสู่โลกแห่งธุรกิจใหม่ เชื่อมออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกัน เพื่อโมเดลธุรกิจที่สมบูรณ์ ตอกย้าความเป็นผู้นาบริการ O2O Solutions ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคได้ครบทุกขั้นตอน

ปัจจุบันธุรกิจวีจีไอ ประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์มหลัก คือ ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านทั้งหมด (สื่อเคลื่อนที่ ป้ายโฆษณา สื่อในอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย และสื่อในสนามบิน) ธุรกิจให้บริการชำระเงินของแรบบิท กรุ๊ป และธุรกิจโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ของเคอรี่ เอ็กเพรส และเดโม เพาเวอร์ โดยมีฐานข้อมูลกระจายอยู่ในทุกแพลตฟอร์ม ทาให้วีจีไอสร้างอีโคซิสเต็ม (ecosystem) ทางธุรกิจ เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงวิถีชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร

แพลตฟอร์มโฆษณาของวีจีไอ เริ่มขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสอันมหาศาลในธุรกิจสื่อโฆษณาของเมืองไทย โดยเริ่มจากการเป็นผู้ปฏิวัติวงการสื่อโฆษณานอกบ้าน จนสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากงบประมาณโฆษณาทั้งหมดได้ เราขยายให้ธุรกิจสื่อนอกบ้านมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น อาทิ สื่อเคลื่อนที่ สื่อในอาคาร ป้ายบนท้องถนนและสื่อในสนามบิน ทำให้วีจีไอเป็นที่รู้จักในนามของผู้ให้บริการสื่อนอกบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสื่อในมือถึง 6,800 ล้านบาท

ปัจจุบันการตลาดและการสื่อสารแบบออนไลน์ เป็นอีกช่องทางสำคัญในธุรกิจสื่อโฆษณา วีจีไอจึงพัฒนารูปแบบการดาเนินธุรกิจให้เป็นมากกว่าการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ (awareness) แต่สามารถช่วยให้นักการตลาดและเจ้าของแบรนด์ สามารถสื่อสารถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ในเวลาที่ถูกต้อง ด้วยโฆษณาที่ตรงจุด บริษัทฯ จึงตัดสินใจเข้าลงทุนในแรบบิท กรุ๊ป เมื่อต้นปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เพื่อนำฐานข้อมูลและเทคโนโลยีการให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มจากแรบบิท กรุ๊ปมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และล่าสุดวีจีไอได้เข้าลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ ผ่านการซื้อหุ้นจานวน 23% ของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด ด้วยมูลค่ากว่า 5,900 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนครั้งสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุด สิ่งที่ทำให้วีจีไอประสบความสำเร็จในการลงทุนครั้งนี้ คือการมีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มของธุรกิจโลจิสติกส์ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจทั้งหมดของวีจีไอจนเกิดเป็นโมเดลธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ สามารถรองรับเทรนด์ของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

คุณกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของบริษัทคือการสร้างโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์กับโลกยุคใหม่ เราไม่สามารถโฟกัสแต่เพียงงบโฆษณาเท่านั้น จึงเป็นที่มาของการขยายแพลตฟอร์มเพิ่มจากการเป็นเพียงธุรกิจให้เช่าพื้นที่โฆษณา โดยปัจจุบันวีจีไอ มี 3 แพลตฟอร์มหลักคือ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจให้บริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งจะเปิดโอกาสทางธุรกิจอีกมากมายจากการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ (e-commerce) และส่งผลให้วีจีไอมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงบการตลาดอีกด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้วีจีไอมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเจริญเติบโตและแข่งขันในตลาดได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เราจึงมั่นใจว่าวีจีไอจะทำรายได้ถึง 10,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี”

คุณเนลสัน เหลียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราจะสร้างราคาที่เหมาะสมและมีความสมดุลกับความต้องการของตลาดสื่อในอนาคต เนื่องจากเรารู้และเข้าใจในมูลค่าของสื่อทั้งหมดที่เรามีอยู่” นั่นคือที่มาของการสร้างแพลต์ฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาของวีจีไอ เราใช้ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่มาพัฒนาให้สื่อของเราสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และยังทำให้สื่อของเราสามารถเข้าถึงจุดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้อีกด้วย กลยุทธ์ของวีจีไอ ประกอบด้วย 3 อย่างนี้ คือ หนึ่งปรับสื่อทีมีอยู่ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าและประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในการใช้งาน สองวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และสุดท้ายมุ่งเชื่อมโยงแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกัน ด้วยการใช้ฐานข้อมูลที่บริษัทมีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ O2O Solutions แก่ลูกค้าของเราเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เกี่ยวกับ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (VGI.BKK)

วีจีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทสื่อโฆษณาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่เน้นประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก จากประสบการณ์อันยาวนานสร้างตัวตนของเราให้เชี่ยวชาญในธุรกิจอย่างในวันนี้ ช่วงทีผ่านมาวีจีไอ คือผู้นำอันดับ 1 ในสื่อโฆษณานอกบ้าน มีสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้า ออฟฟิศ สื่อกลางแจ้ง สื่อในสนามบิน และบริการสาธิตสินค้า ซึ่งมีมูลค่าสื่อกว่า 6,800 ล้านบาท ปัจจุบันวีจีไอ คือผู้นำธุรกิจที่ให้บริการอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการผสมผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ไว้ด้วยกัน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจาก แรบบิท กรุ๊ป จนเกิดเป็นบริการ Offline-to-Online (“O2O”) Solutions ทาให้เราเชื่อมโยงอีโคซิสเต็ม (ecosystem) ได้ครบวงจรและสมบูรณ์แบบ ปัจจุบันเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการโฆษณาและการสื่อสารได้ครบทั้ง 360 องศา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทุกๆ จุดของการเดินทาง วีจีไอ คือ ส่วนหนึ่งของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย

ที่มา:กรุงเทพฯ–23 พ.ค.–วีจีไอ โกลบอล มีเดีย

 

dooreview
worachon2556@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น