เมือเร็วๆ นี้ ดร.รัตนา แซ่เล้า ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ด้านการศึกษา ประจำปี 2549 และผู้ก่อตั้งกลุ่ม unite Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่มาจากทุกสาขาอาชีพ ได้กล่าวว่า “ตามที่ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด (26 เม.ย.64) โดยศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่ามีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 57,508 ราย กำลังรักษาตัว 25,767 ราย  เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล 20,461 ราย และอยู่ในโรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 5,306 ราย  โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เพิ่ม 2,048 ราย ซึ่งจากสถานการณ์การดังกล่าวทำให้คณะแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศต้องทำงานหนัก มีอัตราเสี่ยงในการเชื้อโควิด 19 เพิ่มมากขึ้นนั้น

โดยที่ผ่านมาทางกลุ่ม unite Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่มาจากทุกสาขาอาชีพ ได้ร่วมมือกับบริษัท โอซีบี 1992 จำกัด ทำการเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจทุกท่าน ให้เข้าร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย ต้านภัยการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.64) ที่ผ่านมา ก็ได้มีผู้บริจาคหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ทั้งนี้เนื่องจากหน้ากากอนามัยถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย เพราะท่านเหล่านี้คือหน้าด่านในการคัดกรอง ตรวจ และรักษาผู้ป่วย จึงเสี่ยงต่อการสัมผัส และได้รับเชื้อโรคอย่างสูง โดยในส่วนของภาคประชาชนทั่วไปควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือปฏิบัติงาน, เว้นระยะห่าง “Social Distancing” ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนกลางหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สาธารณะที่มีความแออัด, ล้างมือด้วยน้ำสะอาด หรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ หน่วย งานหรือบริษัทภาคเอกชนต่างๆ ควรสนับสนุนให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานได้ติดตามข่าวสารและอัพเดทข้อมูลเป็นประจำ เพื่อจะได้มีความรู้ในการป้องกันตัวเอง


โดยผู้สนใจที่จะร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย กับทางกลุ่ม unite Thailand จะสามารถส่งมาได้ที่ บริษัท โอซีบี 1992 จำกัด เลขที่ 21/202-203 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 (ไม่รับบริจาคเป็นเงินสด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์ 02-3320166 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

————————————————————————

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 062-7341267

dooreview.com
anupap150332@gmail.com