เตรียมทดลองติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการขายโดยใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโครงการฯ หลังเพิ่มจำนวนร้านค้าธงฟ้าครบ 40,000 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าจัดอบรมเทคนิคการทำธุรกิจเสริมแกร่งให้ร้านค้า สร้างโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน”กระทรวงพาณิชย์” ร่วมมือ “โฟร์โมสต์” เดินหน้าสานต่อความสำเร็จของโครงการ “ธงฟ้าประรัฐ” หลังได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนด้วยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มียอดสูงถึง 2.2 หมื่นล้านบาทนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา ล่าสุด เร่งเครื่องโครงการฯ เฟสสอง ผนึกกำลังภาคเอกชนมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าธงฟ้า หลังเพิ่มจำนวนร้านธงฟ้าครบ 40,000 แห่งก่อนกำหนด เตรียมทดลองติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการขายโดยใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารจัดการโครงการฯ หวังเพิ่มรายการสินค้าธงฟ้าให้ตรงความต้องการของประชาชน พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการทำธุรกิจเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมความแข็งแกร่งให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สร้างโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน

นายพนิต ปวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม “โฟร์โมสต์” เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้นำตลาดนมพร้อมดื่ม บริษัทฯ มุ่งหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ในการ ส่งมอบนมโคคุณภาพ 100% ไปยังผู้บริโภคชาวไทย การสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถผลิตน้ำนมโค ได้อย่างมีคุณภาพภายใต้แนวคิดหลัก “การให้ธรรมชาติดูแลคุณ” (Nourishing by Nature) ล่าสุด บริษัทฯ ได้สนับสนุนนโยบาย ของภาครัฐโดยการเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และสร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภคใน วงกว้างมากขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์นม 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มยูเอชที “โฟร์โมสต์” ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มยูเอชที สำหรับเด็ก “โฟร์โมสต์ โอเมก้า” และผลิตภัณฑ์นมข้นหวานและนมข้นจืด “นกเหยี่ยว ฟอลคอน โพรเฟสชัลแนล” ที่เข้าร่วมโครงการฯ และจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ทั้งนี้ช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

เราพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ   “โฟร์โมสต์ โอเมก้า” นมพร้อมดื่มยูเอชทีสำหรับเด็ก สำหรับแผนการสนับสนุนโครงการฯ หลังจากนี้ บริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนนโยบายกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมพัฒนาและยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ เตรียมร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยเดินสายพบปะร้านค้าโชห่วยตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ พิษณุโลก เชียงใหม่ อุดรธานี บุรีรัมย์ ราชบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และกระบี่ เป็นต้น และยังได้เตรียมจัดสินค้าราคาพิเศษสำหรับผู้ประกอบร้านค้าโชห่วยที่เข้าร่วมงานดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าโดยใช้ฐานข้อมูลจากร้านค้าส่งที่ได้รับจากกรมการค้าภายใน ซึ่งเราจะเน้นการเข้าหาร้านค้าส่งในแต่ละพื้นที่โดยตรง เนื่องจากร้านค้าส่งเหล่านี้จะทราบถึงความต้องการสินค้าต่างๆ ของร้านค้าปลีกในเขตพื้นที่ของตนเอง ทั้งยังมีระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย สำหรับในแง่ของผู้บริโภค บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงฯ ในการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริโภคนมโคแท้ 100% ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของกระทรวงฯ อีกด้วย”

“การที่บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการฯ นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรัฐบาลลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคชาวไทยในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์นมที่มีประโยชน์ในราคาที่เหมาะสม มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ด้วยการบริโภคนม และเป็นกลไกสำคัญของโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยนำบัตรมารูดซื้อสินค้าในราคา ที่ประหยัด นอกจากนี้ ยังช่วยกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจและผลักดันให้เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตขึ้น” นายพนิต กล่าวสรุป

 

dooreview
worachon2556@gmail.com