5 วิธีเพิ่มพลังในการทำงาน


LET’S KILL “BURNOUT” 

“เบิร์นเอ๊าต์” หรือภาวะหมดไฟในการทำงาน เกิดจากความเหนื่อยล้าทางอารมณ์หลังทำงานเหน็ดเหนื่อย รู้สึกไม่มีคุณค่าและด้อยความสามารถ บางคนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่ทำงานไม่ได้ ต้องทำงานที่ไม่อยากทำ หรือต้องทนฟังคำตำหนิบ่อยๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้บั่นทอนจิตใจทำให้ไม่อยากทำงานได้
               รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดาวชมพู  นาคะวิโร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แนะวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานไว้ 5 ข้อ ดังนี้

                                1.  บริหารเวลาระหว่างหน้าที่การงานกับชีวิตส่วนตัวให้สมดล

 


2.  รับประทานอาหารให้ตรงเวลาและครบ 5 หมู่

 

 3.  หาเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ

 


4.  ปรับความคิดและความคาดหวังให้ตรงกับความเป็นจริง หมายถึงไม่คาดหวังกับอะไรที่เป็นไม่ได้มากเกินไปจนเป็นการกดกันตัวเอง

 


5.  พูดคุยกับคนรอบข้าง หากส่งผลต่องานและจิตใจมาก ควรปรึกษาจิตแพทย์

หวังว่าข้อมูลที่นำเสนอนี้จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทำงานทุกคนนะครับ

 

Cr.หนังสือชีวะจิต

dooreview.com
anupap150332@gmail.com