เมื่อ 17-18 พ.ย.ที่ผ่านมา มีการจัดงาน Thailand Eyebrow Professional Awards 2018 โดยนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ นำโดย คุณพรทิพย์ แก่นจันทร์ บรรณาธิการบริหาร จัดงานนี้ขึ้นด้วยความร่วมมือของคุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ (CEO) ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ที่เล็งเห็นความสำคัญของวิชาชีพนี้ ทำให้เป็นการแข่งขันสักคิ้วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลางตอนบน
เวทีแห่งศักยภาพประกาศศักดาความเป็นมืออาชีพของนักสักคิ้วรุ่นใหม่ไฟแรงครั้งนี้ ยังมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดอยุธยาซิตี้ อาจารย์ลภัสรดา ซีกรี เจ้าของสถาบัน Madame Eyebrows Academy (มาดาม อายบราวน์ อคาเดมี่) เป็นที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 49 ท่าน โดยมี อจ.ศิริพงษ์ ศิริโรจนนานนท์ แห่งบ้านสมุนไพรไทย อ.อินทุกานต์ ศรีทองเพลิง (พี่หญิงแคท) และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ ร่วมกันเปิดงานอย่างเป็นทางการ บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค


คุณพรทิพย์ แก่นจันทร์ กล่าวว่า “ในปี 2018 นี้ ทางผู้จัดงานยังคงใช้สถานที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่จัดงาน ด้วยเล็งเห็นศักยภาพของทำเลที่ตั้งเป็นแลนด์มาร์ก เป็นจุดศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 5 จุด ที่สามารถเดินทางได้สะดวก จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการต่อวันไม่ต่ำกว่า 50,000 คน นอกจากนี้ ยังมีที่จอดรถรองรับได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้ผลการตอบรับจากผู้สมัครเข้าแข่งขันที่เป็นนักสักคิ้วมืออาชีพให้ความสนใจ และสมัครกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันสุดท้ายของการแข่งขัน
โดยปีนี้ผู้จัดงานมองตลาดแห่งความสวยความงาม ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปต่อยอดขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศที่ให้การยอมรับในเรื่องของความสวยความงามโดยเฉพาะความงามประเภทการสัก ดังนั้น การจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 วัน ผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 199 คน ถือว่าเป็นปีแรกที่ทางผู้จัดงานเปิดเวทีต้อนรับช่างสักคิ้วทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกสามารถสมัครเข้ามาร่วมแข่งขันในเวทีนี้ได้ เนื่องจากความเป็นมืออาชีพทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนเทคนิค และทัศนคติของช่างสักคิ้วแตกต่างกัน เพื่อให้ผู้สมัครเข้าแข่งขันมีความเป็นมืออาชีพในวงการนักสักคิ้วระดับสากลต่อไป

การแข่งขันงาน Thailand Eyebrow Professional Awards 2018 แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทสักคิ้วสไลด์หนังเทียม 42 คน, ประเภทสักคิ้วลายเส้นหนังเทียม 59 คน, ประเภทสักปากหนังเทียม 23 คน, ประเภทสักคิ้วสไลด์คนจริง 36 คน, ประเภทสักคิ้วลายเส้นคนจริง 17 คน และประเภทสักปากคนจริง 22 คน ร่วมชิงรางวัล ถ้วยเกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุนการจัดงาน มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ทั้งนี้ ยังได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางของนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ และสื่อต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานนี้ด้วย
ผลสรุปการแข่งขันประเภทต่างๆ มีดังนี้ ประเภทสักคิ้วสไลด์หนังเทียม รางวัลชนะเลิศ คุณกรวรรณ มิติวณิชชากร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณณัฏฐ์ รวีรัศมิ์ธนกร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณกรรณิการ์ พิสุทธิคุณ ประเภทสักคิ้วลายเส้นหนังเทียม รางวัลชนะเลิศ คุณธินากร แซ่แต้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณพัชรพร เหลืองธาดา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณปรายวรา แซ่หวู่ ประเภทสักปากหนังเทียม รางวัลชนะเลิศ คุณกัญชลิกา ศักดิ์สง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณวิโรจน์ อุทธิสนธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณอนนท์ กิจทะชน ประเภทสักคิ้วสไลด์คนจริง รางวัลชนะเลิศ คุณสุรสิทธิ์ แย้มสัจจา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณดำริห์ แก้วบุตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณสุพัตรา ฟักนุช ประเภทสักคิ้วลายเส้นคนจริง รางวัลชนะเลิศ คุณภิตินันท์ รอดดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณสหวัสต์ ฟักทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณชนันธร บวรกฤตอนันต์ ประเภทสักปากคนจริง รางวัลชนะเลิศ คุณกัญญาภัทร ยะคะเรศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณกชมน จิตรกรไพศาล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณดวงจันทร์ ผันอากาศ


อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของงาน Thailand Eyebrow Professional Awards 2018 สำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี รวมไปถึงผู้สมัครทุกท่านที่ก้าวเข้ามาสู่เวทีแห่งนี้ที่จุดหมายปลายทาง คือ รางวัลแห่งชัยชนะ หวังว่ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นนักสักคิ้วมืออาชีพในทุกประเภท สามารถนำไปต่อยอดในสาขาอาชีพของตนเอง และยังเป็นใบเบิกทางในสาขาอาชีพที่มั่นคงต่อไป คุณพรทิพย์ กล่าวทิ้งท้าย
อนึ่ง อ.ศิริพงษ์ แห่งบ้านสมุนไพร จ.ชลบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการลบสีสัก มากว่า 26 ปีแล้ว เป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่มาจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะไปเป็นคณะกรรมการตัดสินแล้ว ยังเป็นหนึ่งเดียวในงานนี้ที่ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรสาธิตการลบแก้ ดึงสีสักคิ้ว ทรงคิ้วที่สักแล้วไม่สวยงามให้กลับคืนดังดุจเดิม มีรายงานข่าวด้วยว่า ในงานนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานกันอย่างคับคั่งกว่า 400 คนขึ้นไป และงานนี้เป็นการสร้างงานให้เกิดแก่วงการช่างสักคิ้ว วงการเสริมสวยที่งานเป็นศิลป์-งาน Art โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพนี้ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวอยู่ในประเทศมากกว่า 30,000 คนด้วยกัน

อับเดทข้อมูลที่ >> http://smesreport.com/thailandeyebrow/

dooreview
worachon2556@gmail.com